konferencja

 

plakat konferencjaBiblioteka... to więcej niż myślisz! 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

organizowana przez

Bibliotekę Akademicką Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

                   Serdecznie witamy na stronie Konferencji Biblioteki Akademickiej PSW w Białej Podlaskiej.

 

           Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września 2018 r.

             w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

             ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM KONFERENCJI.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

prof. zw. dr hab. Józef Bergier 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

                                       
                                       
                                             

 

 

 

o konferencji 

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa dyrektorów, kierowników oraz przedstawicieli bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych do udziału w konferencji naukowej organizowanej w dniach 5-7 września 2018 r. przez Bibliotekę Akademicką Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby do konferencyjnego grona dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych dołączyli pracownicy naukowi instytutów bibliologicznych, informatologicznych, bibliotekoznawczych oraz bibliotekarze reprezentujący biblioteki różnego typu.

 

Przewodnie hasło konferencji  BIBLIOTEKA…  to więcej niż myślisz, ma nie tylko prowokować Państwa do refleksji i rozważań – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych - na temat Państwa bibliotek, ale ma być również impulsem do analizy lokalnej, regionalnej i globalnej  bibliotekarskiej rzeczywistości, do spojrzenia na strategię i wizję rozwoju, na sprzyjające rozwojowi możliwości, a także pojawiające się zagrożenia. 

 

Przekonani jesteśmy, iż Państwa wystąpienia, będą najlepszym potwierdzeniem tezy postawionej w temacie konferencji. Będą Państwa projekcją, ukazującą, iż biblioteki, nie są już miejscami z obiegowych, stereotypowych o nich opinii. Że biblioteki… to więcej, niż myślą o nich przeciętni użytkownicy, ale i przeciętni czasem bibliotekarze. W założeniach konferencja służyć ma również promocji świata bibliotek.

 

 RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

prof. zw. dr hab. Józef Bergier - JM Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej

ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

prof. zw. dr hab. Wiesław Babik Kierownik Zakładu Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

                                                   Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Tomasz Kruszewski - Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja

                                            Kopernika w Toruniu

dr hab. Anita Has-Tokarz - Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie

                                         Skłodowskiej w Lublinie

dr Renata Malesa - Zakład Informatologii Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dr Sylwia Bielawska - Dyrektor Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Małgorzata Bańkowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

dr Izabela Dąbrowska - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej

                                    Podlaskiej

dr Magdalena Cyrklaff-GorczycaZakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu

                                                    Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Wojciech Kowalewski - Wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

                                           Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

 

BIBLIOTEKARZ – UŻYTKOWNIK

  • modele komunikacji w bibliotece
  • budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki
  • usługi biblioteczne w erze informacji cyfrowej

 

TECHNOLOGIE – SYSTEMY

  • nowe modele opracowania zbiorów
  • elektroniczne źródła informacji
  • nowoczesne technologie

 

WIEDZA – NAUKA

  • bibliometria w zarządzaniu dorobkiem naukowym - warsztaty
  • biblioteka akademicka, jako część infrastruktury naukowej

 

Spektrum otwierających się przed bibliotekami możliwości i nowoczesne rozwiązania technologiczne zaprezentują nam również firmy, wspierające swoimi projektami i produktami rynkowymi nasz bibliotekarski segment. Będą to :

ALEPH Polska – Pan Piotr Marcinkowski,

ARFiDO Spółka z o.o. – Pani Patrycja Głuch, Pan Krzysztof Nowicki,

BIASOV Meble Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Pan Leon Sosiński,

EBSCO Information Service – Pani Sandra Hodzic,

EMIS A Euromoney Instytutional Investor company – Pani Anna Wyszyńska,

H+H Software GmbH – Pan Zbigniew Szarejko,

PWN - IBUK libra – Panowie Piotr Kołacz, Zbigniew Meller,

SOKRATES Software – Pan Leszek Masadyński,

SPLENDOR Systemy Informacyjne – Panowie Jacek Głębocki, Grzegorz Pietruszewski,

EMERALD Group - Pani Gracjana Madejek.

 

 

 

informacje organizacyjne

 

Komitet organizacyjny (tel. 83 344 99 75)

Marzena Dziołak - przewodnicząca

Katarzyna Cyran - sekretarz konferencji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Monika Gościk

Katarzyna Droździuk

Dorota Mączka

Cezary Borkowicz

Daniel Dmitruk

 

Kalendarium

Tytuły referatów wraz ze streszczeniem prosimy przesłać do 16.04.2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Ważne terminy :

do 16.04.2018 - nadsyłanie propozycji referatów (wraz z abstraktem) 

do 11.05.2018 - rejestracja uczestników

do 30.05.2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej 

do 30.06.2018 - przesłanie gotowych tekstów referatów (zredagowanych zgodnie z wytycznymi czasopisma Rozprawy Społeczne.

do 30.07.2018 - przesłanie prezentacji

05-07.09.2018 - Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

 

 mapa dojazdu

 

 

 

program konferencji

 

Slajd1

Slajd poprawiony1

Slajd2

 

Prezentacje wystąpień: 

Biblioteka... to ekologia informacji - prof. zw. dr hab. Wiesław Babik

Wystapienie sponsora ALEPH Polska - Piotr Marcinkowski

Poradniczy charakter bibliotek wobec problemu uzależnień od gier komputerowych - dr hab. Tomasz Kruszewski, dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Wystąpienie sponsora Euromoney Polska - Anna Wyszyńska

Wielokulturowość jako wyzwanie dla współczesnej biblioteki (nie tylko akademickiej) - problemy i modele rozwiązań - dr hab. Anita Has-Tokarz

Wystąpienie sponsora Wydawnictwo Naukowe PWN - Piotr Kołacz

Wystąpienie sponsora EBSCO - Sandra Hodzic

Marketing partnerski i jego rola w kreowaniu wizerunku biblioteki akademickiej - analiza wybranych przykładów - dr Renata Malesa

Efektywne zarządzanie kadrami w bibliotece szkoły wyższej - dr Małgorzata Bańkowska

Stosować czy nie stosować? Oto jest pytanie. Deskryptory Biblioteki Narodowej jako propozycja zmian w opracowaniu zbiorów w opinii bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce - mgr Katarzyna Cyran, mgr Cezary Borkowicz, mgr Wojciech Kowalewski

Wystąpienie sponsora SOKRATES-software - mgr Wojciech Kowalewski

W pogoni za punktami, czyli na co powinni zwrócić uwagę młodzi naukowcy - dr Sylwia Bielawska

Wystapienie sponsora SPLENDOR Systemy Informacyjne - Jacek Głębocki, Grzegorz Pietruszewski

Bibliometria w zarządzaniu dorobkiem naukowym - mgr Sylwia Borkowicz

 

 

 

rejestracja

 

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom bibliotekarzy lokalnego i regionalnego środowiska, główny dzień konferencji (06.09.2018) przyjmie otwartą formułę i będzie doskonałym forum wymiany doświadczeń, dyskusji i transferu wiedzy oraz pozwoli na ukazanie bibliotek z wielu różnych perspektyw, które wyznacza tematyczna triada konferencyjna.

 

• Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 11.05.2018 r.

• Do 15.05.2018 r. otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w konferencji na podany adres mailowy.

• W przypadku braku potwierdzenia rejestracji prosimy o kontakt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Uczestnik konferencji zobowiązuje się do wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.05.2018 r. w wysokości:

 

opłata konferencyjna 05-07.09.2018 - 550 zł (pełen pakiet konferencyjny + noclegi)

opłata konferencyjna 06.09.2018 - 260 zł (pełen jednodniowy pakiet konferencyjny bez noclegów) 

   

KONTO BANKOWE:

Bank Zachodni WBK

Konto w walucie PLN: 11150013311213300435280000

 

Tytuł przelewu:

Nazwisko i imię uczestnika, z dopiskiem: Konferencja - biblioteka PSW

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

 

                            
    formularz faktura   

 

 

 

sponsorzy

arfido2                     han2                      ebsco2
                                        aleph2
                                           

 emerlad21

                                           

   

informacje dla autorów

 

Zgłoszone w ramach konferencji publikacje, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Rozprawy Społeczne (8 pkt MNiSW, Lista B)

Autorzy proszeni są o przesłanie streszczenia publikacji (maks. 150 słów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.04.2018.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie kalendarium konferencji oraz wymogów edytorskich (poniżej do pobrania).

 Wskazówki dla autorów

Free Joomla! template by Age Themes