Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Ważne informacje dla kandydatów do klasy A (Oddział przygotowania wojskowego)! Test sprawności fizycznej

Termin rekrutacji 

odbędzie się 9 czerwca od godz.9.00. Powinni się zgłosić wszyscy kandydaci do klasy A (OPW), okazać legitymację lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz zgodę rodziców na udział w teście (próbie sprawności fizycznej). Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie

Kandydaci którzy nie zdążą się zalogować do 31 maja do systemu elektronicznego, mają jeszcze szansę wybrać tę klasę po wcześniejszym skontaktowaniu się ze szkołą. Orzeczenia o stanie zdrowia dostarczamy dopiero po zakwalifikowaniu do klasy.

 
 

Ogłoszenia

loading...
Ogłoszenia

Uroczystości i rocznice

loading...
Uroczystości i rocznice

Oddział przygotowania wojskowego

loading...
Oddział przygotowania wojskowego
loading...
Obozy szkoleniowe
Udział w wykładach
Sport
Konkursy
Sukcesy Uczniów
A A A

Nasze liceum decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia br. otrzymało zezwolenie na utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 oddziału przygotowania wojskowego. Tym samym znalazło się w gronie 130 elitarnych klas w naszym kraju, które będą realizowały program przygotowania wojskowego, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, dający szczególne umiejętności przydatne w planowaniu kariery wojskowej. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia praktycznego jest 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach, z którą będziemy mieli zaszczyt współpracować. Bardzo nas cieszy ta decyzja i zobowiązuje do realizowania wytyczonych w programie i przez szkołę zadań służących obronności kraju i kształtowania postaw patriotycznych.

WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE OTRZYMAŁY ZEZWOLENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA UTWORZENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO