Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Ważne informacje dla kandydatów do klasy A (Oddział przygotowania wojskowego)! Test sprawności fizycznej

Termin rekrutacji 

odbędzie się 9 czerwca od godz.9.00. Powinni się zgłosić wszyscy kandydaci do klasy A (OPW), okazać legitymację lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz zgodę rodziców na udział w teście (próbie sprawności fizycznej). Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie

Kandydaci którzy nie zdążą się zalogować do 31 maja do systemu elektronicznego, mają jeszcze szansę wybrać tę klasę po wcześniejszym skontaktowaniu się ze szkołą. Orzeczenia o stanie zdrowia dostarczamy dopiero po zakwalifikowaniu do klasy.

 
 

Ogłoszenia

loading...
Ogłoszenia

Uroczystości i rocznice

loading...
Uroczystości i rocznice

Oddział przygotowania wojskowego

loading...
Oddział przygotowania wojskowego
loading...
Obozy szkoleniowe
Udział w wykładach
Sport
Konkursy
Sukcesy Uczniów
A A A

17 listopada 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki Panem gen. bryg. Jarosławem Górowskim oraz Dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W przekazaniu aktu porozumienia dowódcę patronackiej jednostki reprezentował ppłk Marcin Zimny. Porozumienie gwarantuje szkole współpracę z jednostką w zakresie realizacji szkolenia praktycznego, w tym w formie obozu wojskowego.