Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Ogłoszenia

loading...
Ogłoszenia

Uroczystości i rocznice

loading...
Uroczystości i rocznice

Oddział przygotowania wojskowego

loading...
Oddział przygotowania wojskowego
loading...
Obozy szkoleniowe
Udział w wykładach
Sport
Konkursy
Sukcesy Uczniów
A A A

17 listopada 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki Panem gen. bryg. Jarosławem Górowskim oraz Dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W przekazaniu aktu porozumienia dowódcę patronackiej jednostki reprezentował ppłk Marcin Zimny. Porozumienie gwarantuje szkole współpracę z jednostką w zakresie realizacji szkolenia praktycznego, w tym w formie obozu wojskowego.