Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Ważne informacje dla kandydatów do klasy A (Oddział przygotowania wojskowego)! Test sprawności fizycznej

Termin rekrutacji 

odbędzie się 9 czerwca od godz.9.00. Powinni się zgłosić wszyscy kandydaci do klasy A (OPW), okazać legitymację lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz zgodę rodziców na udział w teście (próbie sprawności fizycznej). Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie

Kandydaci którzy nie zdążą się zalogować do 31 maja do systemu elektronicznego, mają jeszcze szansę wybrać tę klasę po wcześniejszym skontaktowaniu się ze szkołą. Orzeczenia o stanie zdrowia dostarczamy dopiero po zakwalifikowaniu do klasy.

 
 

Ogłoszenia

loading...
Ogłoszenia

Uroczystości i rocznice

loading...
Uroczystości i rocznice

Oddział przygotowania wojskowego

loading...
Oddział przygotowania wojskowego
loading...
Obozy szkoleniowe
Udział w wykładach
Sport
Konkursy
Sukcesy Uczniów
A A A

Typowo wojskowe szkolenie przeprowadzone 23 czerwca br. zakończyło serię zajęć praktycznych przygotowanych dla uczniów klas o profilu mundurowym od początku czerwca przez żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej (1.WBPanc). Zajęcia miały charakter tzw. pętli taktycznej i obejmowały zagadnienia z zakresu: strzelectwa, łączności, obrony przeciwlotniczej, działań taktycznych w ramach drużyny, ratownictwa pola walki, survivalu oraz musztry.

W trakcie kilkugodzinnego pobytu na poligonie dawnego lotniska, a dziś nowo powstającej jednostki wojskowej – batalionu zmechanizowanego wchodzącego w skład 1.WBPanc., młodzież miała okazję zapoznać się z uzbrojeniem i wyposażeniem, jakiego używa aktualnie polskie wojsko, w tym m.in. transporterów opancerzonych Rosomak, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom czy karabinów strzelców wyborowych. Szkolenie miało niezwykle wymagający charakter ze względu na intensywność, szeroki rozmach zagadnień oraz temperaturę powietrza dochodzącą nawet do 34 stopni Celsjusza. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób aby możliwie jak najpełniej oddać charakter typowo poligonowego szkolenia, pokazując młodzieży realia służby wojskowej. Był to zatem swoisty sprawdzian sił i charakterów naszych licealistów. Uczniowie mieli doskonałą okazję aby z jednej strony zweryfikować posiadaną już wiedzę i umiejętności, a z drugiej nauczyć się wielu nowych rzeczy. Nasza młodzież zebrała wysokie noty od kadry zawodowej prowadzącej to niecodzienne szkolenie za swoje zaangażowanie, wiedzę oraz – co najważniejsze – chęć nieustannego doskonalenia się. Wszyscy uczestnicy tych poligonowych zmagań zasłużyli zresztą na szczere uznanie również ze względów formalnych – zajęcia odbywały się raptem 2 dni przed zakończeniem roku szkolnego. Chcieć to znaczy móc – ta reguła urzeczywistniała się tamtego dnia na bialskim poligonie z całą mocą.

Warto przypomnieć, że w ALO Biała Podlaska od roku istnieje klasa w ramach tzw. Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW), certyfikowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 1. Warszawska Brygada Pancerna (z dowództwem w Wesołej koło Warszawy) jest Jednostką Patronacką klasy OPW. Działania na niwie edukacyjnej ALO wspierane są przez 18. Dywizję Zmechanizowaną (18.DZ), w składzie której znajduje się 1.WBPanc. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy 18.DZ nazywanej „Żelazną Dywizją” powstały warunki do niezwykle owocnej współpracy, a kształcenie młodzieży w ramach klas o profilu mundurowym prowadzone jest w dużej mierze poprzez udział w zajęciach praktycznych, co przekłada się na ogromny wzrost efektywności działań i pobudza zainteresowanie młodych ludzi służbą w armii.