• 1 Witamy na stronie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
  Absolwentom szkół podstawowych oferujemy: • Klasę mundurową • Klasę sportową • Szczegóły w zakładce "Rekrutacja”. Zapraszamy.
 • 2 Klasa mundurowa po szkole podstawowej
  Klasa mundurowa • Zajęcia z bezpieczeństwa narodowego • Samoobrona • Pływanie • Musztra • Survival • Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”
 • 3 Klasa sportowa po szkole podstawowej
  Klasa sportowa piłka nożna dziewcząt, • Treningi piłki nożnej • Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”
 • 4 Klasa mundurowa po gimnazjum
  Klasa mundurowa • Zajęcia z bezpieczeństwa narodowego • Samoobrona • Pływanie • Musztra • Survival • Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”
 • 5 Informacje o szkole
  • Bezpieczne środowisko szkolne – nikt nie jest anonimowy • Przyjazna i doświadczona kadra nauczycieli i wykładowców akademickich • Oferujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne- rozszerzające i wyrównujące wiedzę • Realizujemy obowiązkowo język polski i matematykę w zwiększonym wymiarze • Dbamy o edukację kulturalną, medialną, poznanie kultury regionu • Możliwość korzystania ze stołówki i barku studenckiego • Dostęp do bezprzewodowego Internetu

My na facebooku

Nasz partner

Klasa mundurowa

Bezpieczeństwo narodowe

✔ Oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjum- chłopców i dziewcząt, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji dodatkowego programu Bezpieczeństwo narodowe.

✔ W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii.

✔ Drugim nauczanym językiem obcym będzie język niemiecki lub rosyjski.

✔ Poznanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

✔ Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu trzech lub czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat bezpieczeństwa narodowego oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry, ratownictwa i nurkowania.

✔ Absolwenci tej klasy po trzech lub czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

• Ogólne wiadomości o funkcjonowaniu służb mundurowych

• Prawne podstawy bezpieczeństwa

• Zasady bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych

• Strategia bezpieczeństwa narodowego

• Międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe

• Psychologia zagrożeń

• Taktyka działań służb mundurowych

• Ratownictwo medyczne i wodne

• przygotowanie sprawnościowe - pływanie, wytrzymałość, bieg patrolowy, sztuki walki

• musztra, strzelanie

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE - teoretyczne i praktyczne

Zajęcia specjalistyczne odbywają się systematycznie w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo oraz w formie obozów szkoleniowych, a także wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych do miejsc pracy służb mundurowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem narodowym (np. jednostki wojskowej, straży pożarnej, straży granicznej, policji, lotniska).

OBOZY

W ramach programu Bezpieczeństwo narodowe przewiduje się dla uczniów klas mundurowych zorganizowanie obozu survivalowego lub kondycyjno-sprawnościowego.

KURSY

Specjalistyczne kursy według zainteresowań uczniów z możliwością uzyskania międzynarodowych uprawnień i certyfikatów w zakresie nurkowania, ratownictwa wodnego, żeglarstwa, sportów motorowodnych.

WSPÓŁPRACA

Na lekcjach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych uczniowie będą korzystać z obiektów PSW oraz basenu. Program jest realizowany we współpracy z wykładowcami Państwowej Szkoły Wyższej oraz przedstawicielami służb wojskowych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

NAUKA W KLASIE MUNDUROWEJ ZAPEWNI:

• Poznanie specyfiki pracy w sferze bezpieczeństwa narodowego oraz w służbach mundurowych

• Uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, praktycznych umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej i nurkowania

• Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresu bezpieczeństwa narodowego i wojskowego

• Podniesienie kompetencji językowych

• Zdobycie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny

• Uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum

• Umundurowanie

• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników PSW oraz żołnierzy zawodowych zapewni wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu

• Absolwenci klas mundurowych będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia w PSW na wielu kierunkach, zwłaszcza na bezpieczeństwie narodowym, ratownictwie medycznym oraz na innych uczelniach krajowych

Przystępne czesne – 150 zł miesięcznie

Copyright © 2020. Helmoot Rights Reserved.


Facebook youtube