Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

 

Na podstawie:

 • art. 2, art. 4,  art. 6 ust. 1-2, art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r.
  o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PSW im. Papieża Jana Pawła II   w Białej Podlaskiej nad uczniami sprawowana jest opieka zdrowotna, która obejmuje:

 • profilaktyczną opiekę zdrowotną;

 • promocję zdrowia;

 • opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, w tym prowadzona w gabinecie stomatologicznym, sprawowane są nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców lub pełnoletnich uczniów. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę, za pośrednictwem szkoły.

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz stomatolog Alicja Stasiak.

Gabinet stomatologiczny mieści się w budynku przy
ul. Sidorskiej 99/35, 21-500 Biała Podlaska

Stomatolog pracuje: wtorek i czwartek w godzinach : 13:00 – 17:00.

Rodzice wyrażają pisemną zgodę lub sprzeciw na objęcie dziecka opieką stomatologiczną.

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna prowadzona jest przez pielęgniarkę środowiskową z Vita NZOZ Ośrodek medycyny szkolnej i opieki
  w domu chorego
  21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11.