Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

W dniach 12 - 17 maja 2019 r. kadeci klas drugich Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uczestniczyli w obozie szkoleniowym wojsk piechoty górskiej w Myczkowcach. Mimo, że pogoda nie dopisywała program obozu zrealizowano. Kadeci pod dowództwem ppłk rez. Artura Arteckiego oraz wychowawczyń Patrycji Rytel i Katarzyny Sankowskiej wykazali się dużym zaangażowaniem i umiejętnościami. Certyfikaty potwierdzające wyszkolenie wręczyli organizatorzy obozu.

Tekst: Artur Artecki; Zdjęcia: Katarzyna Sankowska, Artur Artecki