Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Do 29 maja wszyscy Nauczyciele wystawią przewidywane oceny roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania.