Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Z zadowoleniem informujemy, iż szkoła otrzymała pozytywną decyzję MON o utworzeniu oddziału przygotowania wojskowego, w którym zajęcia praktyczne będą odbywały się zasadniczo w patronackiej jednostce wojskowej, a po ukończeniu liceum w tej klasie uczniowie mogą mieć większe przywileje w ubieganiu się o przyjęcie do służby wojskowej. W związku z planowanym funkcjonowaniem dwóch klas pierwszych wojskowych, istnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowej kwalifikacji, aby podzielić uczniów na dwie klasy wojskowe:


Klasa A oddział przygotowania wojskowego wg programu MON realizowany przy współpracy jednostki patronackiej,
Klasa B oddział wojskowy program równie specjalistyczny, ale szkolenie organizowane wg programu szkoły.
Wyjaśniamy, iż uczniowie w obu tych klasach będą realizować rozszerzenia
i języki według wyborów, jakie zgłosili dyrektorowi szkoły.


Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej, muszą zgłosić się na test sprawności fizycznej 26 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00,  zbiórka przed budynkiem głównym szkoły.
O kwalifikacji do poszczególnych klas zdecyduje łączny wynik z rekrutacji i z testu sprawności fizycznej.
Test sprawności fizycznej będzie się składał z:


 Dla dziewcząt
1. test szybkości – bieg na 50m
2.  test siły – zwis na drążku
3. test wytrzymałości – skłony tułowia w przód z leżenia tyłem


Dla chłopców
1.    test szybkości – bieg na 50m
2.    test siły – podciąganie na drążku ( ilość powtórzeń )
3.    test wytrzymałości – skłony tułowia w przód z leżenia tyłem


Zgłaszając się na test musisz mieć pisemną zgodę rodziców na udział w tym teście ( napisaną przez rodziców) oraz strój sportowy.