Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

 

Klasa A

Oddział przygotowania wojskowego

(w skrócie OPW) -nowość od 2020 roku

Przygotowanie do matury

 • przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie
  i geografia

 • języki: angielski (kontynuacja ze szkoły podstawowej - nauka w zwiększonej liczbie godzin) i drugi do wyboru - niemiecki lub rosyjski (od podstaw lub z uwzględnieniem poziomu nabytego w szkole podstawowej)

 • Nauka języka polskiego i matematyki w zwiększonej liczbie godzin (o co najmniej 2 godziny w cyklu nauczania) - lepsze przygotowanie do matury.

Przygotowanie wojskowe

szkolenie wg programu Ministerstwa Obrony Narodowej, w szkole i w patronackiej jednostce wojskowej oraz w formie obozów wojskowych:

teoretyczne- podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe, w tym strzeleckie praktyczne- realizowane głównie przez patronacką jednostkę wojskową -1.Warszawską Brygadę Pancerną
im. gen. Tadeusza Kościuszki

sprawnościowe - samoobrona, na ściance wspinaczkowej, biegi na orientację, pływanie i nurkowanie, ćwiczenia przygotowujące do wykonania norm sprawności fizycznej podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego do służby wojskowej

 

Wiele przywilejów

 • umundurowanie m.in. z bluzy, spodni, koszulki, plecaka, beretu i elementów ubioru zimowego
  (
  w 80% finansowane z dotacji MON)

 • specjalistyczny sprzęt otrzymany z dotacji MON (m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki, repliki różnorodnej broni, przybory do walki wręcz)

 • pokrycie kosztów obozu szkoleniowego

 • organizacja zajęć w jednostkach i korzystanie
  wojskowych obiektów

 • preferencje w przyjęciu do służby wojskowej
  oraz w rekrutacji na studia wojskowe

 • przybliżenie do osiągnięcia stabilizacji zawodowej
  i finansowej możliwe do osiągnięcia w Białej Podlaskiej ( powstaje tu batalion wojskowy)

Kandydaci do Oddziału przygotowania wojskowego(OPW) muszą poddać się próbie sprawności fizycznej w terminie rekrutacji

Elitarna klasa dla dziewcząt i chłopców, jedyna taka w powiecie!!!!

Przystępne czesne – 150 zł miesięcznie, z którego dofinansowuje się obozy