Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Klasa B

Klasa mundurowa

-od kilku lat kształcimy w tym profilu

Przygotowanie do matury

 • przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie
  i geografia

 • języki: angielski (kontynuacja ze szkoły podstawowej - nauka w zwiększonej liczbie godzin) i drugi do wyboru - niemiecki lub rosyjski (od podstaw lub z uwzględnieniem poziomu nabytego w szkole podstawowej)

 • nauka języka polskiego i matematyki w zwiększonej liczbie godzin (o co najmniej 2 godziny w cyklu nauczania) - lepsze przygotowanie do matury

Przygotowanie do służb mundurowych

 • minimum 2 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych tygodniowo oraz w formie obozów wojskowych, a także wyjazdów do miejsc pracy służb mundurowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem narodowym (np. jednostki wojskowej, straży pożarnej, straży granicznej, policji, lotniska)

Program

 • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe, w tym strzeleckie, sprawnościowe (samoobrona, na ściance wspinaczkowej, biegi na orientację, pływanie i nurkowanie, ćwiczenia przygotowujące do wykonania norm sprawności fizycznej podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego do służby wojskowej

Wiele przywilejów

 • wstępne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych i podjęcia studiów w uczelniach wojskowych i cywilnych, m.in. na bezpieczeństwie narodowym, ratownictwie medycznym

 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu (m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki, repliki różnorodnej broni, przybory do walki wręcz)

 • wyjazdy survivalowe i obozy wojskowe

 • zajęcia w jednostkach wojskowych i innych służb mundurowych ( straży pożarnej, policji)

 • dodatkowa nauka informatyki w służbach mundurowych ( do realizacji od klasy drugiej) dla chętnych

 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa narodowego, pierwszej pomocy

Kandydaci ( dziewczęta i chłopcy) do klasy mundurowej muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia, powinni być sprawni fizycznie, nie mogą mieć zwolnienia z wychowania fizycznego.

Uczniów obowiązuje umundurowanie

Przystępne czesne – 150 zł miesięcznie, z którego dofinansowuje się obozy