• 1 Witamy na stronie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
  Absolwentom szkół podstawowych oferujemy: • Klasę mundurową • Klasę sportową • Szczegóły w zakładce "Rekrutacja”. Zapraszamy.
 • 2 Klasa mundurowa po szkole podstawowej
  Klasa mundurowa • Zajęcia z bezpieczeństwa narodowego • Samoobrona • Pływanie • Musztra • Survival • Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”
 • 3 Klasa sportowa po szkole podstawowej
  Klasa sportowa piłka nożna dziewcząt, • Treningi piłki nożnej • Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”
 • 4 Klasa mundurowa po gimnazjum
  Klasa mundurowa • Zajęcia z bezpieczeństwa narodowego • Samoobrona • Pływanie • Musztra • Survival • Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”
 • 5 Informacje o szkole
  • Bezpieczne środowisko szkolne – nikt nie jest anonimowy • Przyjazna i doświadczona kadra nauczycieli i wykładowców akademickich • Oferujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne- rozszerzające i wyrównujące wiedzę • Realizujemy obowiązkowo język polski i matematykę w zwiększonym wymiarze • Dbamy o edukację kulturalną, medialną, poznanie kultury regionu • Możliwość korzystania ze stołówki i barku studenckiego • Dostęp do bezprzewodowego Internetu

My na facebooku

Nasz partner

Klasa mundurowa

Bezpieczeństwo narodowe

✔ Oferta skierowana jest do absolwentów szkoły podstawowej - chłopców i dziewcząt, którzy, oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji dodatkowego programu Bezpieczeństwo narodowe.

✔ W klasie o tym profilu przygotowuje się do matury w zakresie rozszerzonym z: języka angielskiego (18 godz.), wiedzy o społeczeństwie (10 godz.) lub biologii (12 godz.) do wyboru przez ucznia  oraz geografii (12 godz.), w ciągu czterech lat nauki,  co zapewni szeroki wybór studiów.

✔ Drugim nauczanym językiem obcym będzie język niemiecki lub rosyjski (od podstaw 2 godz. w każdym roku)

✔ Nauka języka polskiego i matematyki w zwiększonej  liczbie godzin ( o co najmniej 2 godziny w cyklu nauczania)- lepsze przygotowanie do matury.

✔ Poznanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

✔ Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat bezpieczeństwa narodowego oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry, ratownictwa i pływania.

✔ Uczniów obowiązuje umundurowanie.

✔ Absolwenci tej klasy, którzy spełnią przewidziane wymagania, po czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa narodowego, pierwszej pomocy.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 • Ogólne wiadomości o funkcjonowaniu służb mundurowych
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Zasady bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych
 • strategia bezpieczeństwa narodowego
 • międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe
 • psychologia zagrożeń
 • Taktyka działań służb mundurowych
 • ratownictwo medyczne i wodne
 • przygotowanie sprawnościowe - pływanie, wytrzymałość, bieg patrolowy, sztuki walki
 • musztra, strzelanie.

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE- teoretyczne i praktyczne

Zajęcia specjalistyczne odbywają się systematycznie w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo oraz w formie obozów szkoleniowych, a także wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych do miejsc pracy służb mundurowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem narodowym (np. jednostki wojskowej, straży pożarnej, straży granicznej, policji, lotniska).

OBOZY

W ramach programu Bezpieczeństwo narodowe organizuje się dla uczniów klas mundurowych obozy survivalowe i wojskowe.

KURSY

Mogą być organizowane specjalistyczne kursy według zainteresowań uczniów z możliwością uzyskania międzynarodowych uprawnień i certyfikatów w zakresie nurkowania, ratownictwa wodnego, żeglarstwa.

WSPÓŁPRACA

Na lekcjach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych uczniowie będą korzystać z obiektów PSW i basenu. Program jest realizowany we współpracy z wykładowcami Państwowej Szkoły Wyższej oraz przedstawicielami służb wojskowych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Szkoła zawarła porozumienie o współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. W 2018 w uznaniu zaangażowania w patriotyczne uroczystości miejskie klasom mundurowym przekazano replikę sztandaru 34 pp.

NAUKA W KLASIE MUNDUROWEJ ZAPEWNI:

 • Poznanie specyfiki pracy w sferze bezpieczeństwa narodowego oraz w służbach mundurowych
 • Uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, praktycznych umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej i nurkowania
 • Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach wojskowych i cywilnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego
 • Podniesienie znajomości języków obcych
 • Zdobycie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • Uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników PSW oraz żołnierzy zawodowych zapewni wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
 • Absolwenci klas mundurowych będą mogli kontynuować kształcenie na wielu kierunkach studiów, w uczelniach wojskowych i cywilnych, m.in. na bezpieczeństwie narodowym, ratownictwie medycznym.
 • Nauka w tej klasie ułatwi im studia i przygotowanie do przyszłej pracy w służbach mundurowych.

Kandydaci do klasy mundurowej powinni być sprawni fizycznie, nie mogą mieć zwolnienia z wychowania fizycznego.

W klasie mundurowej I A , oprócz języka angielskiego i geografii, przedmiotem rozszerzonym będzie wiedza o społeczeństwie, zaś w klasie mundurowej I B1, przedmiotem rozszerzonym będzie biologia.

Przystępne czesne – 150 zł miesięcznie

Copyright © 2020. Helmoot Rights Reserved.


Facebook youtube