Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Rozwija się współpraca z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert, z którą podpisaliśmy porozumienie (Fundację reprezentował jej Prezes Marcin Korowaj, a ALO dyrektor szkoły Elżbieta Zaremba) . Fundacja ściśle współpracuje z MON na rzecz społecznych inicjatyw proobronnych, prowadzi dynamicznie rozwijającą się organizację proobronną „Oddziały Terenowe Combat Alert”, do której przystąpiło 58 naszych uczniów z klas mundurowych i OPW. Dzięki temu mogą uczestniczyć w szkoleniach. 12 czerwca odbyło się już kolejne, tym razem w Terespolu, korzystając z życzliwości burmistrza miasta Pana Jacka Danieluka i Pani Agnieszki Kulickiej Dyrektora ALO w Terespolu.


W programie szkolenia znalazły się: obrona przed bronią masowego rażenia, zielona taktyka i maskowanie, czerwona taktyka. Dzień zakończyło wspólne ognisko.


Combat Alert także nieodpłatnie doposaża w instrumenty dydaktyczne OTCA i klasy wojskowe. To kolejny element realizacji przez Fundację dwustronnej umowy proobronnej z Ministerstwem Obrony Narodowej/Biurem Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, razem budując społeczne zaplecze Sił Zbrojnych RP. Właśnie otrzymaliśmy 5 szt. masek pełnotwarzowych o wartości 2540,55 zł.