Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

13 kwietnia, jak co roku pamiętamy o ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia, w 1943 roku Niemcy ogłosili światu odkrycie masowych grobów zawierających szczątki polskich oficerów. W wyniku późniejszych badań okazało się, że w mogiłach leży ponad 20.000 przedstawicieli przedwojennej inteligencji, głównie oficerów wojska, policji, służby więziennej. Zostali oni zastrzeleni wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych władz ZSRR gdyż byli polskimi patriotami i zaciekłymi wrogami ideologii komunistycznej.

Przez wiele lat po wojnie prawda o Katyniu była przemilczana ponieważ w niekorzystnym świetle przedstawiała sojusznika ludowej Polski. Dziś można otwarcie mówić o tragedii w Katyniu i pochowanych tam ofiarach totalitaryzmu.

(zdjęcie: Instytut Pamięci Narodowej)